Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Hai GS Việt kiều có nhã ý tặng sách mà họ viết về vật lý hạt cơ bản và lý thuyết nhóm

Email In PDF.
Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới các bạn về việc 2 GS Việt kiều [GS Phạm Xuân Yêm ở Pháp và GS Hồ Kim Quang ở Canada] muốn chia sẻ miễn phí 2 cuốn sách mà họ đã viết [một trong 2 cuốn đã được xuất bản năm 1998 bởi NXB uy tín Springer, Đức] tới các bạn sinh viên khoa lý trong nước. Hai cuốn được viết bằng tiếng Anh. Chúng tôi có xem qua 2 cuốn, nhìn chung 2 cuốn tính toán khá chi tiết, có nhiều bài tập giải mẫu, vì vậy sinh viên mới học vật lý lý thuyết có thể theo dõi và tự tính toán lại được.

Cuốn sách 1:  "Elementary Particles and Their Interactions: Concepts and Phenomena" [cuốn này được xuất bản năm 1998 bởi Springer của Đức]

[Tạm dịch: Các hạt cơ bản và các tương tác của chúng: Nguyên lý và hiện tượng]

Địa chỉ để tải về máy tính: https://www.dropbox.com/s/51xgvkjbpz3ur7m/EP2013.pdf

Cuốn sách 2: Group Theory: A Physicist's Primer

[Tạm dịch: Lý thuyết nhóm: Các khái niệm cơ bản cho nhà vật lý]

Địa chỉ để tải về máy tính: http://www.scribd.com/doc/207786199/Group-Theory-A-Physicist-s-Primer

Cuốn bài tập có lời giải kèm theo cuốn 2: http://www.scribd.com/doc/209840863/Group-Theory-A-Problem-Book

Lưu ý: Cuốn 1 không cần phải đăng ký gì cả. Với cuốn 2 và cuốn bài tập kèm theo các bạn chỉ cần đăng nhập Facebook rồi Sign là ok. Rất mong các bạn chia sẻ 2 cuốn sách này tới các bạn chưa biết thông tin. Hai cuốn này đã được 2 GS cho phép sử dụng, chia sẻ rộng rãi mà không phải trả tiền bản quyền.

Trân trọng cảm ơn 2 GS [GS Phạm Xuân Yêm ở Pháp và GS Hồ Kim Quang ở Canada] vì đã có tấm lòng với sinh viên trong nước. Cảm ơn anh Kháng đã chia sẻ thông tin.

Related Articles