Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU IOP SCIENCE JOURNALS

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Cán bộ và Sinh viên khoa lý và các khoa khác của HUS có thể tải miễn phí các bài báo của vài chục tạp chí liên quan tới vật lý, toán, hóa học, của nhà xuất bản uy tín IOP [Anh quốc] ... từ 04/03/2014 đến 03/05/2014.

Xem chi tiết tại http://www.lic.vnu.edu.vn/index.php/tin-tuc-su-kien/thong-bao/585-thong-bao-su-dung-csdl-iop-3-2014

Xem thêm về việc truy cập cơ sở dữ liệu từ xa tại địa chỉ [bạn có thể ngồi ở bất cứ nơi đâu nhưng vẫn lấy được các sách báo mà đại học quốc gia hà nội đã mua bản quyền; hoặc các luận văn, luận án của các cựu sinh viên. Yêu cầu là phải có email của đại học quốc gia. Email này được trường cấp cho cán bộ và sinh viên] http://www.lic.vnu.edu.vn/index.php/san-pham-dich-vu/128-dich-vu/570-huong-dan-truy-cap-csdl-dien-tu-tu-xa