Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Hạt Higgs chưa thể giải thích nguồn gốc của khối lượng “dôi ra”

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

" Mọi người đều biết, từ tháng 7/2012 máy gia tốc hạt lớn (LHC) của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) đã đưa ra bằng chứng mạnh mẽ xác định sự tồn tại của hạt Higgs boson - có nhà khoa học gọi là Hạt của Chúa - mà loài người săn tìm bao lâu nay.

Nhưng trong khi hạt Higgs giải thích được vì sao các hạt cơ bản (như hạt Quark) có khối lượng, thì bản thân hạt Quark lại chưa thể giải thích được khối lượng của hầu hết các vật chất nhìn thấy được trong vũ trụ - tất cả mọi thứ chúng ta nhìn hoặc cảm nhận thấy xung quanh mình.

Để hiểu rõ cái gì đã kết hợp lại với nhau tất cả các loại vật chất nhìn thấy (khả kiến) - từ định tinh cho đến hành tinh, cho đến con người, không thứ gì là không, - bạn cần phải biết các hạt Quark và hạt Gluon tác dụng với nhau như thế nào. Đó chính là bản chất của môn vật lý vật chất Quark, cũng là nội dung trọng tâm của Hội thảo quốc tế về Vật chất Quark (Quark Matter 2012 international conference) họp tại Washington từ 12 đến 18 tháng 8 năm 2012.

Ông Peter Steinberg, một nhà vật lý làm việc tại Phòng Thí nghiệm quốc gia Brookhaven National Laboratory (Mỹ), cũng là người tích cực tham gia hội nghị kể trên, nói: “Trong vũ trụ khả kiến có một phần khối lượng mà hạt Higgs không thể giải thích được. Chúng tôi đang nghiên cứu 99% của phần khối lượng đó”.

Ông giải thích tiếp: vật chất khả kiến là nói tất cả những vật chất do nguyên tử họp thành; khối lượng của nguyên tử chủ yếu là khối lượng của các Proton và Neutron làm nên hạt nhân nguyên tử, còn các điện tử chuyển động xung quanh hạt nhân hầu như không có đóng góp gì vào khối lượng nguyên tử. Nhưng mỗi Proton và Neutron đều hình thành bởi 3 hạt Quark, mà khối lượng của mỗi Proton và Neutron lại vượt quá tổng khối lượng của các hạt Quark hợp thành. Như vậy phần khối lượng “dôi dư” ấy từ đâu mà ra ? " --- [ Tia Sáng ]

Xem chi tiết tại trang web: http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&CategoryID=2&News=6233