Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Hội nghị Khoa học Khoa Vật lý

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kính gửi: Các Thầy Cô và các tác giả báo cáo khoa học,

Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học Khoa Vật lý - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - xin trân trọng kính mời các Thầy Cô và các tác giả tham dự Hội nghị Khoa học Khoa Vật lý (xin xem giấy mời kèm theo email).

Ban Tổ chức Hội nghị rất mong được đón tiếp các Thầy Cô vào 8h 00' ngày 8/10/2014.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị,

TS. Phạm Nguyên Hải

Khoa Vật lý - ĐHKHTNHN