Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Ngày hội Khởi nghiệp và Công nghệ

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Trường ĐHKHTN nhận được công văn số 1738/ĐHQGHN-KHCN ngày 13/5/2015 về việc mời tham dự Ngày hội Khởi nghiệp và Công nghệ 2015 (công văn đính kèm - Phòng KHCN nhận được công văn này vào cuối buổi chiều ngày 14/5/2015).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ và sinh viên quan tâm tham dự sự kiện này.

Thời gian: ngày 15/5/2015, bắt đầu từ 8h30.

Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN.

Trân trọng thông báo,

 

Phòng KH-CN