Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Global Conference on Sustainable Manufacturing – GCSM

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được Giấy mời tham dự "Hội nghị toàn cầu về sản xuất và phát triển bền vững” (Global Conference on Sustainable Manufacturing – GCSM) lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam. Hội nghị là diễn đàn quốc tế cho các đại diện trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, các học giả, nhà nghiên cứu và thực hành từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước và quốc tế có cơ hội trình bày những đề tài nghiên cứu và quan điểm liên quan đến sản xuất và phát triển bền vững thông qua các phiên thuyết trình, các bài phát biểu then chốt và thảo luận nhóm.

Website của Hội nghị: http://www.gcsm.eu/index.html

Thời gian: từ ngày 16 đến ngày 18/9/2015

Địa điểm: Tại tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh

Thời hạn nộp bài báo khoa học: Trước 30/6/2015 (thông tin chi tiết trong file đính kèm)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học thuộc đơn vị mình được biết và đăng ký tham dự Hội thảo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng Khoa học - Công nghệ

Related Articles