Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Thời gian đăng ký môn học

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
Gửi các Em sinh viên!
Phòng Đào tạo thông báo thay đổi thời gian đăng ký môn học học kỳ I năm học 2015-2016:
Do sự cố về quá trình đồng bộ dữ liệu (Phòng Đào tạo và Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã và đang khắc phục) nên thời gian đăng ký đợt 1 sẽ bắt đầu từ 00h00 ngày 19/8/2015.
Các đợt đăng ký như sau:

Đợt 1: SV đăng ký từ 00h00 ngày 19/8/2015 đến hết ngày 25/8/2015.

Đợt 2: SV đăng ký từ 00h00 ngày 29/8/2015 đến hết ngày 02/9/15.

Đợt 3: SV đăng ký bổ sung từ 00h00 ngày 06/9 đến hết ngày 10/9/2015.
Phòng Đào tạo xin lỗi các Em sinh viên và các Thày/Cô!

Trân trọng!