Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Tài liệu, biểu mẫu về khóa luận tốt nghiệp

Email In PDF.

Các tài liệu, biểu mẫu

Kế hoạch đào tạo và công tác HSSV năm học 2013 – 2014.

Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập năm học 2013 – 2014.

Quy định về tổ chức, hướng dẫn làm khóa luận, bảo vệ khóa luận và học các môn thay thế khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2013 – 2014.

Mẫu trình bày khóa luận tốt nghiệp đại học.

Mẫu tóm tắt khóa luận tốt nghiệp.