Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Các biểu mẫu bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Email In PDF.

Các biểu mẫu bảo vệ khóa luận tốt nghiệp gồm:

 

  1. Danh sách hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp
  2. Hướng dẫn tổ chức bảo vệ
  3. Biên bản buổi bảo vệ cho sinh viên Quốc tế
  4. Biên bản buổi bảo vệ cho sinh viên Tài năng
  5. Phiếu điểm đánh giá của các thành viên trong hội đồng
  6. Quy định về khóa luận tốt nghiệp

 

Download tại:

ftp://physics.hus.edu.vn/pub/Documents_FP/Khoa_luan_tot_nghiep/Phieu%20cham%20khoa%20luan,%20huong%20dan%20thanh%20lap%20hoi%20dong.zip