Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Danh sách cán bộ hỗ trợ

Email In PDF.

DANH SÁCH CÁN BỘ  QUẢN LÝ SÁCH THƯ VIỆN KHOA VẬT LÝ

1. TS. Trần Hải Đức

2. ThS. Nguyễn Viết Đạt

3. CN. Lê Anh Dũng

DANH SÁCH CÁN BỘ  PHỤ TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA VẬT LÝ

1. TS. Nguyễn Quang Hưng

2. ThS. Giang Kiên Trung

3. ThS. Nguyễn Thùy Thang

4. CN. Phạm Thành Luân

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤC VỤ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TẠI BỘ MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Vương Văn Hiệp

ThS

 

2

Dương Thị Thanh Nhàn

ThS

 

3

Nguyễn Thùy Trang

ThS

 

4

Trịnh Thị Loan

TS

 

5

Lê Anh Dũng

CN

 

6

Nguyễn Duy Thiện

ThS

 

7

Sái Công Doanh

ThS

 

8

Nguyễn Từ Niệm

ThS

 

9

Trần Thị Ngọc Anh

CN

 

10

Đồng Văn Thanh

CN

 

11

Trần Hải Đức

TS

 

12

Nguyễn Quang Hòa

ThS

 

13

Lê Tuấn Anh

ThS

 

14

Đào Thị Kim Chi

CN

 

15

Bạch Hương Giang

TS

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY BỘ MÔN VẬT LÝ VÔ TUYẾN

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Lê Quang Thảo

ThS

 

2

Trần Vĩnh Thắng

ThS

 

3

Lương Thị Minh Thúy

ThS

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY BỘ MÔN VẬT LÝ CHẤT RẮN

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Quang Hòa

ThS

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY BỘ MÔN VẬT LÝ NHIỆT

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Trần Đình Thọ

CN

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤC VỤ THỰC TẬP BỘ MÔN QUANG LƯỢNG TỬ

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thế Bình

CN

 

2

Nguyễn Đức Long

CN

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN VÀ NGUYÊN TỬ

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Trần Thế Anh

ThS

 

2

Lê Tuấn Anh

ThS

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Giang Kiên Trung

ThS

 

2

Nguyên Viết Đạt

ThS

 

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TIN HỌC TẠI BỘ MÔN TIN CHO VẬT LÝ

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Tiến Cường

TS

 

2

Nguyễn Cảnh Việt

ThS

 

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TIN HỌC TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM TÍNH TOÁN TRONG KHOA HỌC VẬT LIỆU

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Bạch Hương Giang

TS

 

2

Nguyễn Thùy Trang

ThS

 

3

Nguyễn Duy Huy

TS

 

4

Lương Minh Thúy

ThS

 

5

Lưu Mạnh Quỳnh

CN

 

6

Giang Kiên Trung

ThS

 

 

 

Related Articles