Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K57

Email In PDF.
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC(Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015)
Khóa: QH-2012-T (K57) Tổng số sinh viên: 64 (QT: 57; TN: 07) Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết
học
Thứ Giảng
đường
Cán bộ
giảng dạy
Học hàm/
học vị
Cơ quan
công tác
Ngôn ngữ
giảng dạy
Ghi chú
1 Khoa học Vật liệu đại cương QT+TN Cả lớp 6-7 3 502T3 Phạm Nguyên Hải TS. Khoa Vật lý Tiếng Anh Lý thuyết
2 Thực tập Vật lý hiện đại QT+TN Cả lớp 8-10 3 502T3 Lê Văn Vũ PGS.TS. Khoa Vật lý Tiếng Viêt Lý thuyết
3 Khoa học Vật liệu đại cương QT+TN Nhóm 1 6-7 4 503T3 Phạm Nguyên Hải TS. Khoa Vật lý Tiếng Anh Bài tập
4 Khoa học Vật liệu đại cương QT+TN Nhóm 2 6-7 4 504T3 Nguyễn Quang Hòa ThS. Khoa Vật lý Tiếng Anh Bài tập
5 Các phương pháp thí nghiệm
Trong Vật lý hiện đại
QT+TN Cả lớp 8-9 4 502T3 Nguyễn Ngọc Đỉnh TS. Khoa Vật lý Tiếng Anh Lý thuyết
6 Thực tập Vật lý hiện đại QT+TN


PTN Lớp học được chia thành 14 nhóm. Lịch học phần thực hành được đính kèm theo TKB này. Tiếng Việt Thực hành
7 Khối kiến thức ngành:
- Chương trình đạt chuẩn quốc tế: mỗi chuyên ngành học 01 môn thực tập (02 TC); 02 môn lý thuyết (6 TC).
- Chương trình tài năng: mỗi chuyên ngành học 01 môn thực tập (02 TC); 04 môn lý thuyết 12TC).
Danh sách và lịch môn học của từng chuyên ngành được đính kèm theo TKB này.
Ghi chú: Mỗi tiết học 50 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Buổi sáng tiết 1 từ 7h00. Buổi chiều tiết 6 từ 13h00.Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015TL. HIỆU TRƯỞNGKT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOPHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOTS. Trương Thanh Tú

Related Articles