Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K58

Email In PDF.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC

(Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015)
Khóa: QH-2013-T (K58) Tổng số sinh viên: 09 Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết
học
Thứ Giảng
đường
Cán bộ
giảng dạy
Học hàm/
học vị
Cơ quan
công tác
Ngôn ngữ
giảng dạy
Ghi chú
1 Vật lý tính toán 1 TN Cả lớp 1-2 2 509T3 Nguyễn Quang Hưng TS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
2 Điện tử tương tự TN Cả lớp 3-4 2 509T3 Phạm Văn Thành TS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
3 Thực hành Vật lý đại cương 3 TN Cả lớp 6-9 2 PTN Bộ môn VLĐC
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
4 Vật lý hạt nhân và nguyên tử TN Cả lớp 6-8 3 503T3 Nguyễn Mậu Chung TS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
5 Cơ học lượng tử TN Cả lớp 9-10 3 Bộ môn Nguyễn Xuân Hãn GS.TSKH Khoa Vật lý Tiếng Việt Bài tập
6 Phương trình Toán - Lý TN Cả lớp 1-2 4 508T3 Lê Anh Dũng CN Khoa Vật lý Tiếng Việt Bài tập
7 Vật lý tính toán 1 TN Cả lớp 6-7 4 206D-T1 BM Tin Vật lý
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
8 Điện tử tương tự TN Cả lớp 8-9 4 Bộ môn Bộ môn Vô tuyến
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
9 Cơ học lượng tử TN Cả lớp 1-3 5 Bộ môn Nguyễn Xuân Hãn GS.TSKH Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
10 Vật lý hạt nhân và nguyên tử TN Cả lớp 4-5 5 509T3 Nguyễn Mậu Chung TS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Bài tập
11 Phương trình Toán - Lý TN Cả lớp 9-10 6 503T3 Nguyễn Hoàng Oanh TS Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
Ghi chú: Mỗi tiết học 50 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Buổi sáng tiết 1 từ 7h00. Buổi chiều tiết 6 từ 13h00.


Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015TL. HIỆU TRƯỞNGKT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOPHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOTS. Trương Thanh Tú

Related Articles