Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, NGÀNH CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN K57

Email In PDF.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, NGÀNH CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN(Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015)
Khóa: QH-2012-T (K57) Tổng số sinh viên: 24 Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết
học
Thứ Giảng
đường
Cán bộ
giảng dạy
Học hàm/
học vị
Cơ quan
công tác
Ngôn ngữ
giảng dạy
Ghi chú
1 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y học TT Cả lớp 1-2 2 408T3 Nguyễn Xuân Kử ThS. Bệnh viện K Tiếng Việt Lý thuyết
2 Địa vật lý hạt nhân TT Cả lớp 3-4 2 408T3 Bùi Văn Lóat
Lê Tuấn Anh
PGS.TS
ThS.
Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
3 Cơ sở thủy nhiệt lò phản ứng TT Cả lớp 6-7 2 509T3 Lê Đại Diễn ThS. Viện Nguyên tử Việt Nam Tiếng Việt Lý thuyết
4 Phân tích an toàn phản ứng hạt nhân TT Cả lớp 8-9 2 509T3 Lê Đại Diễn ThS. Viện Nguyên tử Việt Nam Tiếng Việt Bài tập
5 Phương pháp Monte Carlo cho Vật lý hạt nhân TT Cả lớp 1-2 3 511T4 Đồng Văn Thanh ThS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
6 Địa vật lý hạt nhân TT Nhóm 1 3-4 3 Bộ môn Bùi Văn Lóat
Lê Tuấn Anh
PGS.TS
ThS.
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
7 Phương pháp Monte Carlo cho Vật lý hạt nhân TT Nhóm 2 3-4 3 208A Đồng Văn Thanh ThS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
8 Cơ sở thủy nhiệt lò phản ứng TT Cả lớp 1-2 4 512T4 Lê Đại Diễn ThS. Viện Nguyên tử Việt Nam Tiếng Việt Bài tập
9 Phân tích an toàn phản ứng hạt nhân TT Cả lớp 3-4 4 512T4 Lê Đại Diễn ThS. Viện Nguyên tử Việt Nam Tiếng Việt Lý thuyết
10 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y học TT Cả lớp 6-7 4 408T3 Nguyễn Xuân Kử ThS. Bệnh viện K Tiếng Việt Bài tập
12 Địa vật lý hạt nhân TT Nhóm 2 8-9 4 Bộ môn Bùi Văn Lóat
Lê Tuấn Anh
PGS.TS
ThS.
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
11 Phương pháp Monte Carlo cho Vật lý hạt nhân TT Nhóm 1 8-9 4 208A Đồng Văn Thanh ThS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
13 Thực tập chuyên đề TT Nhóm 1 1-4 5 Bộ môn Bùi Văn Loát
Nguyễn Thế Nghĩa
Lê Tuấn Anh
Đồng Văn Thanh
Bùi Thị Hoa
PGS.TS
ThS.
ThS.
ThS.
CN.
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
14 Thực tập chuyên đề TT Nhóm 2 6-9 5 Bộ môn Bùi Văn Loát
Nguyễn Thế Nghĩa
Lê Tuấn Anh
Đồng Văn Thanh
Bùi Thị Hoa
PGS.TS
ThS.
ThS.
ThS.
CN.
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
Ghi chú: Mỗi tiết học 50 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Buổi sáng tiết 1 từ 7h00. Buổi chiều tiết 6 từ 13h00.


Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015TL. HIỆU TRƯỞNGKT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOPHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOTS. Trương Thanh Tú

Related Articles