Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2015

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2015

Tháng 8 năm 2015

1. Công ty TNHH KCC Việt Nam tuyển dụng.

Tháng 7 năm 2015

1. Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Thiều Quang (Serenco) tuyển dụng.

2. Công ty TNHH MSA YB tuyển dụng.

Tháng 6 năm 2015

1. Nhân viên làm việc trong công ty kinh doanh thiết bị khoa học kỹ thuật.

2. Công ty  VidaGIS tuyển dụng kỹ sư lập trình.

3. Công ty  VidaGIS tuyển dụng Nhân viên quản lý  chất lượng.

4. Vision & Associates Tuyển dụng.

Tháng 1 + 2 + 3 năm 2015

1.Samsung Việt Nam tuyển dụng: Xem chi tiết tại đây.

2.Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tuyển dụngXem chi tiết tại đây.

3.Thông tin tuyển dụng của Canon Việt Nam : Xem chi tiết tại đây.

4.Thông tin tuyển dụng của công ty TNHH Phát triển Khoa học sự sốngXem chi tiết tại đây

5. Viện Toán học - Viện Hàn lâm và khoa học công nghệ Việt Nam tuyển dụngXem chi tiết tại đây

6. Viện Cơ học- Viện Hàn lâm và khoa học công nghệ Việt Nam tuyển dụng: Xem chi tiết tại đây

7. Viện Công nghệ xạ hiếm - Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam tuyển dụngXem chi tiết tại đây

8. Viện Sinh học nhiệt đới tuyển dụngXem chi tiết tại đây

9. Trường Đại học Dầu khí tuyển dụngXem chi tiết tại đây

10. Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài Nguyên Môi trường tuyển dụngXem chi tiết tại đây

11. Trường Đại học An Giang tuyển dụngXem chi tiết tại đây

Nguồn: http://hus.vnu.edu.vn/vi/main/sinhvien/hotrosinhvien/tuyendung

Related Articles