Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Danh sách cán bộ

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Danh sách cán bộ
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Tất cả các trang

 

ẢnhHọ và tênChức danh/Chức vụ
TS. Ngạc An Bang Chủ nhiệm khoa
TS. Phạm Nguyên Hải Phó chủ nhiệm khoa
TS. Hoàng Chí Hiếu Phó chủ nhiệm khoa
TS. Đỗ Trung Kiên Phó chủ nhiệm khoa
TS. Hà Thụy Long Chủ nhiệm bộ môn
ThS. Nguyễn Thế Nghĩa Phó chủ nhiệm Bộ môn
GS. TS. Bạch Thành Công Trưởng phòng thuộc Khoa
PGS. TS. Lê Văn Vũ Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
PGS. TS. Phạm Quốc Triệu Phó giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
ThS. Lê Tuấn Anh Cán bộ


Related Articles