Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Mời dự buổi gặp mặt và cảm ơn cô Đặng Thị Phương Nam

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

GIẤY MỜI

BAN CHỦ NHIỆM KHOA - BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

KHOA VẬT LÝ

Trân trọng kính mời:

……………………………………………………………….

ĐẾN DỰ BUỔI GẶP MẶT VÀ CẢM ƠN CÔ ĐẶNG THỊ PHƯƠNG NAM

ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VIÊN CHỨC

THỜI GIAN:         09h 00 thứ Năm, ngày 03 tháng 09 năm 2015

ĐỊA ĐIỂM:          Phòng 101, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

NGẠC AN BANG