Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Giải thưởng Nobel về Vật lý năm 2015

Email In PDF.
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Giải thưởng Nobel về Vật lý năm 2015 đã được trao cho Takaaki Kajita và Arthur B. McDonald "for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass".

Nguồn: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2015/


Related Articles