Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Giải thưởng Empowering People. Award 2015

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được thư của công ty TNHH Siemens Việt Nam về việc Thông báo "Giải thưởng Empowering People. Award 2015" do tổ chức Siemens Stiftung khởi xướng (chi tiết trong bản đính kèm).

Đối tượng mà cuộc thi hướng đến là các nhà sáng chế và các nhóm phát triển độc lập dựa trên các tiêu chí "Đơn giản, hiệu quả, sáng tạo" và tính ứng dụng thực tế vào các mô hình kinh doanh bền vững cho cá nhân lẫn cộng đồng, phân loại theo 8 nhóm: Nước và nước thải; Năng lượng; Thực phẩm và nông nghiệp; Quản lý chất thải; Y tế; Nhà ở; Giáo dục; Thông tin và Truyền thông.

Trường ĐHKHTN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ và sinh viên trong đơn vị mình được biết và đăng ký tham dự. Thời hạn đăng ký dự thi online đến hết ngày 30/11/2015.

Xin trân trọng cảm ơn.

Phòng Khoa học - Công nghệ
Trường ĐHKHTN

Related Articles