Faculty of Physics, Hanoi University of Science

French (Fr)

Friday Seminar, March 25, 2016

Envoyer Imprimer PDF
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 
There are no translations available.

 

BỘ MÔN TIN VẬT LÝ, KHOA VẬT LÝ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI

Department of Computational Physics and Applied Informatics respectfully invites you to our monthly Seminar:

 

Seminar

Date: Fri.25th Mar. /Time: 3 pm – 5 pm / Place: Room 408F, Building T1

334 NguyễnTrãi, Thanh Xuân, HàNội

Kính mời mọi người đến dự / Everyone is welcome !

 

(Keynote)Speaker 1 (3pm-4pm):

Prof. Bach Thanh Cong(Computational Materials Science Laboratory, Faculty of Physics, VNU University of Science)

Title:Some problems of magnetic Ultra-thin films

Abstract: This report gives short review on special properties of magnetic ultra- thin films (MUTF) which are important for its application in the fields of sensors and signal storage. From microscopic point of view MUTF are quasi-two dimensional (Q2D) systems, where the translational symmetry in the direction perpendicular to the thin film surfaces is broken. In addition, competition between symmetric (direct Heisenberg, single or ion-pair anisotropy, dipole-dipole…) anti-symmetric Dzyaloshinskii-Moriya interactions in MUTF lead to the special effects like surface magnetism, thickness dependence of the Curie temperature and magnetization, multi- branches and un-symmetric spin waves spectrum, skyrmion… The analytic theory and numerical DFT calculation developed by our group for explanation of some fundamental properties of Magnetic ultrathin-films are also presented.

References:B. T. Cong, P. H. Thao, Physica B 426,144 (2013); C. T. Bach, T. H. Pham, and N. T. Nguyen,IEEETransactions on Magnetics 50, 1100104 (2014); N. T. Trang, B. T. Cong, P. H. Thao, P. T. Tan, N. D. Tho, H. N. Nhat,Physica B406, 3613(2011); G. H. Bach, O. K. T. Nguyen, C. V. Nguyen, and C. T. Bach, Manganite Materials Transactions56, 1320 (2015).

Contact email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Speaker 2 (4:15 pm-4:50pm):

Mr. Phuc Doan (K57 Honor Program of Physics, Faculty of Physics, VNU University of Science)

Title:Mô phỏng quá trình hình thành hạt nano bạc trên mặt điện cực platin trong thí nghiệm điện hóa siêu âm

Abstract:Ngành khoa học và công nghệ nano đang ngày càng phát triển và có những tác động mạnh mẽ lên rất nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kĩ thuật cũng như đời sống kinh tế xã hội. Do có tính chất diệt khuẩn tốt nên hạt nano bạc được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y sinh, dệt may, xử lí nước và không khí, thực phẩm và mỹ phẩm.

Các hạt nano kim loại có thể được chế tạo theo nhiều phương pháp khác nhau như bốc bay, thủy nhiệt, chiếu laser, siêu âm, hóa khử, điện hóa và điện hóa siêu âm.

Trong số các phương pháp này thì chúng tôi nghiên cứu mô phỏng quá trình tạo hạt nano bằng phương pháp điện hóa siêu âm để chế tạo các hạt nano kim loại quý như vàng, bạc vì đây là phương pháp tạo ra được sản phẩm mà có thể điều khiển được kích thước hạt, có độ tinh sạch cao với giá thành rẻ. Cơ chế hình thành và phát triển của các hạt nano được chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm cũng chưa được làm rõ.

Đã có một số nhóm nghiên cứu trên thế giới đưa ra cơ chế giải thích sơ lược quá trình hình thành và phát triển của các hạt nano được chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm sử dụng còi siêu âm và sóng siêu âm đặt ở chế độ xung nhưng không có bằng chứng thực nghiệm chứng minh tính đúng đắn của cơ chế. Với phương pháp điện hóa siêu âm mà sóng siêu âm được cung cấp từ bể rung siêu âm ở chế độ liên tục thì vẫn chưa có cơ chế giải thích tương ứng.

Với mong muốn giải thích được quá trình hình thành và phát triển của các hạt nano, chúng tôi đề xuất một mô hình để giải thích cơ chế hình thành và phát triển của các hạt nano được chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm cải tiến, sử dụng mô phỏng để so sánh với thực nghiệm nhằm chứng minh tính đúng đắn của cơ chế đề xuất.

 

(Department of Computational Physics and Applied Informatics, Faculty of Physics, VNU University of Science)