Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Friday Seminar, April 29, 2016

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

 

BỘ MÔN TIN VẬT LÝ, KHOA VẬT LÝ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI


Department of Computational Physics and Applied Informatics respectfully invites you to our monthly Seminar:

 

Seminar

Date: Fri.29th Apr. /Time: 3 pm – 5 pm / Place: Room 408F, Building T1

334 NguyễnTrãi, Thanh Xuân, HàNội

Kính mời mọi người đến dự / Everyone is welcome !

 

(Keynote)Speaker 1(3pm-4pm):

Dr. Nguyen DuyHuy(Computational Materials Science Laboratory, Faculty of Physics, VNU University of Science)

Title:First-Principles Study on Electronic Structures and Electron-Transport Properties of Low-Dimensional Systems

Abstract: The field of nanoscience is a key research issue of this century with the goal is to precisely manipulate properties of nanostructures to pave the way for new functionalities. Thus, it is a prerequisite to, at first, obtain a deep understanding of the interaction of nanostructures with each other and with the macroscopic world, and a comprehensive and fundamental study on a well-chosen selection of model systems is necessary. By first-principles calculations, I studied the electronic structures and electron-transport properties of low-dimensional systems comprising of: carbon/boron-nitride nanotubes, carbon-incorporated gold nanowires, thiol-terminated zinc porphyrin wires, and graphene with adsorbed transition-metal adatoms. The systems of carbon/boron-nitride nanotubes and carbon-incorporated gold nanowires are presented here for the applications in nanoelectronics and nanospintronics.

References:Y. Oshima, Y. Kurui, H. D. Nguyen, T. Ono, and K. Takayanagi, Phys. Rev. B 84, 035410 (2011); H. D. Nguyen and T. Ono, J. Phys. Chem. C 117, 24115 (2013); H. D. Nguyen and T. Ono, J. Phys. Soc. J 83, 094716 (2014); H. D. Nguyen and T. Ono, Jpn. J. Appl. Phys. 54, 055201 (2015).

Speaker 2(4:15 pm-4:50pm):

Mr. Do Tuan Long (Department of Theoretical Physics, Faculty of Physics, VNU University of Science)

Title: Ảnh hưởng của Phonon giam cầm lên Hiệu ứng Radio điện trong Hố lượng tử

Abstract: Nghiên cứu lý thuyết lượng tử về ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng Radio điện trong hố lượng tử với hố thế vuông góc cao vô hạn. Sử dụng phương pháp phương trình động lượng tử và xem xét cơ chế tán xạ điện tử giam cầm - phonon âm giam cầm, thu được biểu thức giải tích cho trường Radio điện phụ thuộc vào các tham số trường ngoài và các tham số cấu trúc của hệ. Đặc biệt, trường Radio điện còn phụ thuộc vào các chỉsố lượng tử đặc trưng cho sự giam cầm điện tử, giam cầm phonon. Tiến hành khảo sát số, vẽ đồ thị sự phụ thuộc của trường Radio điện vào các tham số cho trường hợp hố lượng tử GaAs/AlGaAs/GaAs. Kết quả cho thấy, phonon âm giam cầm dẫn tới sự tăng cường đáng kể của trường Radio điện so với trường hợp phonon khối.

Contact email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

(Department of Computational Physics and Applied Informatics, Faculty of Physics, VNU University of Science)