Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Danh sách giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập

Email In PDF.

Danh sách giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập

 

 

I.

Họ và tên Giáo viên Chủ nhiệm

Số điện thoại

Khóa

Sĩ số

Lớp trưởng

Số điện thoại

Ngành

1

Nguyễn Từ Niệm

982492947

56

Nguyễn Thị Yến

1648856700

KHVL

2

Nguyễn Từ Niệm

982492947

56

21

Bùi Thị Hồng

1668372430

CNHN

3

Lê Tuấn Tú

1269114333

56

37

Nguyễn Thị Lan Anh

01223200699
01667912279

QTVL
CNKH TN

4

Bùi Hồng Vân

904777347

56

42

Dương Lan Phương

1664120518

SPVL

5

Nguyễn Ngọc Đỉnh

946258080

57

43

Nguyễn Tuấn Việt

1644724181

KHVL

6

Nguyễn Văn Quân

982566558

57

40

Lưu Thị Lan

943443696

7

Nguyễn Văn Quân

982566558

57

24

Nguyễn Thanh An

1679792433

CNHN(UDBX)

8

Bạch Hương Giang

1215802468

57

39

Vũ Thế Anh

1229209308

SPVL

9

Phạm Văn Thành

1698404689

57

64

Nguyễn Mạnh Linh

1652417902

QTVL
CNKH TN

10

Nguyễn Quang Hoà

1262157579

58

33

Nguyễn Văn Khôi

1694393001

KHVL

11

Lê Tuấn Anh

936936838

58

36

Nguyễn Hồng Hà

1674564846

CNHN

12

Lê Tuấn Anh

936936838

58

24

Dương Đình Quý

976187423

CNHN(UDBX)

13

Lương Thị Minh Thuý

978257267

58

64

Lê Minh Tiến

1633302839

SPVL

14

Đặng Thị Thanh Thuỷ

1685292237

58

40

Vũ Thu Hà

966141207

QTVL

15

Đặng Thị Thanh Thuỷ

1685292237

58

11

Vũ Tiến Dũng

1644225303

CNKH TN

16

Nguyễn Tiến Cường

973041481

59

20

Phạm Hải Yến

1669105357

QTVL

17

Nguyễn Tiến Cường

973041481

59

20

Vũ Trọng Nghĩa
Dư Trí Quang

01663615908
01659253026

CNKH TN

18

Trần Thế Anh

904052663

59

16

Linh

965321459

CNHN(UDBX)

19

Nguyễn Tiến Cường

973041481

59

44

Lê Hoàng Phong

963696895

Vật lý chuẩn

20

Trần Thế Anh

904052663

59

22

Võ Thị Lan Anh

949554624

CNHN

21

Vương Văn Hiệp

59

24

Lưu Quốc Tài

1663059239

KHVL

22

Lê Quang Thảo

59

44

Đặng Đoàn Quỳnh Ngân

969008485

SPVL

II.

Họ và tên cố vấn học tập

Ngành

1

Nguyễn Mậu Chung

983381957

Công nghệ Hạt nhân + Tiên tiến HN

2

Hoàng Chí Hiếu

942112906

Quốc tế Vật lý

3

Phạm Nguyên Hải

916860395

Khoa học Vật liệu

4

Nguyễn Quang Hưng

904886xxx

Cử nhân khoa học tài năng

 

 

 

 

Related Articles