Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Đăng ký tham gia đội tuyển Olympic Tin học toàn quốc 2016

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

THÔNG BÁO

Đăng ký tham gia đội tuyển Olympic Tin học toàn quốc 2016

Olympic  Tin  học  Sinh  viên  Việt  Nam  lần  thứ  25  (OLP’16)  sẽ  diễn  ra  tại  trường Đại Học Nha Trang từ ngày 29/11 đến ngày 2/12/2016.

Tất cả các SV Trường ĐHKHTN đều có thể đăng ký tham gia nếu yêu thích Tin học và đã có khả năng lập trình bằng ngôn ngữ Pascal hoặc C/C++ hoặc Java...

 

Chi tiết tại: http://hus.vnu.edu.vn/sites/default/files/announcement/Olympic_tinhoc_2016.pdf#overlay-context=vi/users/hoans

Nguồn: http://hus.vnu.edu.vn/vi/ann/main/5/100/57456