Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Thông báo về các hoạt động hướng đến Lễ kỷ niệm

Email In PDF.

Hoạt động hướng đến Kỷ niệm 60 năm:

Thời gian

1. Lễ trao học bổng Nguyễn Hoàng Phương

27/3/2016

2. Hội nghị Khoa học Sinh viên

15/4/2016

3. Các hoạt động của Liên chi Đoàn:

- Cuộc thi sáng tạo Logo 60 năm truyền thống Khoa Vật lý

- Hội diễn Văn nghệ chào mừng 60 năm truyền thống Khoa Vật lý

- Giải bóng đá sinh viên chào mừng 60 năm truyền thống Khoa Vật lý

http://physics.hus.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=424%3Amt-s-hinh-nh-gii-bong-a-sinh-vien-2016&catid=64%3Acac-hot-ng-chao-mng-60-nm&Itemid=16&lang=vi

4. Gặp gỡ đai diện tất cả các khóa và thành lập Ban điều hành CLB Cựu sinh

viên Khoa Vật lý

http://physics.hus.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=426:gp-mt-cu-sinh-vien-khoa-vt-ly&catid=64:cac-hot-ng-chao-mng-60-nm&Itemid=16&lang=vi

5. Hội thảo hợp tác ĐT và NCKH với trường Hanyang (Hàn Quốc) và trường NTU (Singapore)

5-6/10/2016

6. Bài giảng đại chúng về Nobel Vật lý 2016

28/10/2016

7. Hội nghị Khoa học Khoa Vật lý

http://physics.hus.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=412%3Ahi-ngh-khoa-hc-khoa-vt-ly-2016&catid=64%3Acac-hot-ng-chao-mng-60-nm&Itemid=16&lang=vi

29/10/2016

8. Giải Golf của CSV

http://physics.hus.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=411%3Agii-golf-60-nm-khoa-ly-hth-ha-ni&catid=64%3Acac-hot-ng-chao-mng-60-nm&Itemid=16&lang=vi

4/11/2016

9. Giải bóng bàn

http://physics.hus.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=402%3Acac-hot-ng-mng-60-nm&catid=64%3Acac-hot-ng-chao-mng-60-nm&Itemid=16&lang=vi

16/11/2016

10. Giải bóng đá

http://physics.hus.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=410%3Agii-bong-a-k-nim-60-nm-truyn-thng-khoa-vt-ly&catid=64%3Acac-hot-ng-chao-mng-60-nm&Itemid=16&lang=vi

12-13/11/2016

11. Cắm trại sinh viên tại KTX Mễ Trì

Tối 18/11 & sáng 19/11

12. Sưu tầm ảnh, bài viết tư liệu cho Kỉ yếu và Video clip 60 năm truyền thống Khoa Vật lý

Related Articles