Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Friday Seminar, 25 November, 2016

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

BỘ MÔN TIN VẬT LÝ - PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ NĂNG LƯỢNG CAO VÀ VŨ TRỤ HỌC, KHOA VẬT LÝ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI

Department of Computational Physics and Applied Informatics - Laboratory of High Energy Physics and Cosmology respectfully invite you to our monthly Seminar sponsored by Faculty of Physics

Seminar

Date: Fri. 25th Nov. / Time: 9 am – 11 am / Place: Room 408F, Building T1

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời thầy cô và các bạn quan tâm đến dự / Everyone is welcome !

Speaker 1 (9 am-10 am): Mr. Phi Quang Van (PhD Student, Institute of Physics, Hanoi)

Title: Neutrino masses and mixing with flavor symmetry

Abstract: Neutrino masses and mixing with flavour symmetry have attracted much interest for last about ten years. A number of models based on different flavour symmetries have been suggested. Here some models of neutrino masses and mixing with an A4 flavour symmetry are considered. These models are constructed to slightly deviate from a tribimaximal mode in agreement with the current experimental data; thus, all analysis can be done in the base of the perturbation method. Within such a model, a relation between the mixing angles (\theta_12, \theta_23, \theta_13) and the Dirac CP-violation phase can be established. This relation allows a prediction of the Dirac CP-violation phase and the Jarlskog parameter Jcp. The predicted value of the Dirac CP-violation phase is in the 1\sigma region of the global fit for both the normal and inverse neutrino mass ordering and gives |Jcp| to be within the bound 0,04.  For an illustration, the model is checked numerically and gives values of neutrinoless double beta decay effective mass |mee|, the neutrino masses (of the order of 0.1 eV) and the mixing angle \theta_13 (about 9°) very close to the current experimental data.

Speaker 2 (10:15 am-10:50 am): Mr. Chu Tien Dung (PhD Student, Department of Solid State Physics and Center for Materials Science, Faculty of Physics, VNU University of Science)

Title: Nghiên cứu, chế tạo và chức năng hóa hạt nano đa chức năng nhằm định hướng ứng dụng trong y sinh học

Abstract: Hạt nano đa chức năng tạo thành nhờ sự kết hợp của các loại hạt nano đơn lẻ đã và đang được quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới. Trong báo cáo này trình bày tổng hợp hạt nano đa chức năng từ tính – kim loại và từ tính – bán dẫn bằng phương pháp hóa học kết hợp sóng siêu âm. Các hệ hạt nano đa chức năng được nghiên cứu hình thái, cấu trúc, thành phần và các tính chất từ, tính chất quang thông qua các phép đo TEM, XRD, EDS, XPS, VSM, Uv-Vis, Raman và PL. Các hạt nano đa chức năng vừa có tính chất siêu thuận từ của hạt nano Fe3O4 với từ độ bão hòa cao (ở nhiệt độ phòng), vừa thể hiện tính chất tán xạ Raman tăng cường bề mặt của Ag (từ tính – kim loại) hoặc tính chất phát quang mạnh trong vùng ánh sáng khả kiến của ZnO (từ tính – bán dẫn). Những tính chất này mang lại khả năng ứng dụng cho hạt nano đa chức năng trong y sinh học.