Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Lớp học Vật lí NEUTRINO

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
THÔNG BÁO VỀ
LỚP HỌC VẬT LÝ NEUTRINO
(VSON)
Lớp học về Vật lý Neutrino dự tính sẽ được tổ chức tai Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn, Bình Định trong khoảng thời gian từ 9 - 21 tháng 7 năm 2017. Mục đích của lớp học là đào tạo và thu hút các thế hệ sinh viên vào lĩnh vực Vật lý neutrino, đặc biệt là về neutrino thực nghiệm.
Với mục tiêu đào tạo từ đầu cho sinh viên bước vào lĩnh vực vật lý neutrino thực nghiệm, chương trình của lớp học sẽ bao gồm các bài giảng lý thuyết giới thiệu những kiến thức cơ bản về neutrino và các vấn đề hiện tượng luận liên quan. Bên cạnh đó các bài giảng về thực nghiệm như giới thiệu các chương trình thí nghiệm neutrino cũng như các phương pháp quan sát, thu nhận và đo đạc các tham số liên quan đến neutrino cũng sẽ được trình bày. Và cuối cùng các công cụ và phương pháp phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm và mô phỏng cũng sẽ được giảng dạy với cách thức giúp sinh viên tiếp cận và giải quyết các vấn đề cụ thể.
Sau lớp học, nhóm Neutrino ở ICISE có thể tuyển 1-2 nghiên cứu sinh về vật lý neutrino.
Thông tin chi tiết có thể xem thông báo tiếng Anh phía dưới.
Xin vui lòng phổ biến rộng rãi thông tin này.
Trân trọng cảm ơn.
Thay mặt ban tổ chức VSON,
Nguyễn Thị Hồng Vân
Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RENCONTRES DU VIETNAM
VIETNAM SCHOOL ON NEUTRINOS
(VS0N)
(July 9th - July 21st, ICISE center, Quy Nhon, Vietnam )
A school on Neutrino physics is planned to be organized at the International Center for Interdisciplinary Science and Education (ICISE), Quy Nhon, Binh Dinh from July 9th – July 21st 2017. The purpose of the school is to train and attract generations of students to follow neutrino physics, especially neutrino experimental physics. An introductory page for school can be found here. An official school webpage and further details of the curriculum will be updated later.
With the aim of training students to work on the field of neutrino experimental physics from the beginning, the program of the school will contain a set of introductory lectures covering theoretical backgrounds of neutrino physics and neutrino phenomenology. Other lectures will introduce neutrino experiments and (basic/most used) methods of observing and detecting neutrinos as well as demonstrate calculating neutrino parameters, in particular, tools and methods of analysis used in neutrino experiments will be introduced with an idea of giving chances to students to deal with specific problems. Finally, more advanced lectures will be devoted to modern methods and new developments of neutrino physics in both theoretical and experimental aspects. The school will select about 15 students mainly from Vietnam with fews from Japan and other Asia countries. The language used in the school will be English, thus, all selected students are required to be fluent in English. All students are welcome to apply for participation in the school, however, students having at least a bachelor degree of Physics major will have a higher priority to be selected. Accommodations for students are provided with traveling support can be considered if necessary.
After the school, the neutrino group at the IFIRSE (Institute for Interdisciplinary Research in Science and Education) might select 1-2 Vietnamese candidates to work as Ph.D students. The IFIRSE neutrino group has a plan of collaboration with international experiments in Japan such as T2K – Tokai to Kamioka (getting a Breakthrough prize in 2016 for discovering the transition νμ → νe). All members of the group including Ph.D students will thus work in an international environment in Vietnam and Japan. In addition, those students with good results of study during the school and aspiration, will be recommended to participate in other training programs such as schools, master or Ph.D program in Vietnam and abroad. Some of them can be found here.
The organizing committee is going to accept applications for attending the school from January 10th to March 31th. Please send us your CV including your research interest. For more information about the neutrino school and the neutrino group at the IFIRSE, interested people can visit Neutrino Group or contact:
Nguyễn Thị Hồng Vân,
Institute of Physics, Hanoi, Vietnam,
Cao Văn Sơn,
The VSON local organizing committee

Related Articles