Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
Kính gửi các Thầy Cô và các bạn học viên SĐH,

Khoa Vật lý trân trọng kính mời các Thầy Cô và các bạn học viên SĐH tham dự buổi seminar khoa học
do TS. Nguyễn Minh Hiền, ĐH Quốc gia Seoul (Hàn quốc)  trình bày:

"Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman".

Thời gian: 14h 00 ngày thứ Sáu 31/3/2017
Địa điểm: Phòng 408 F / T10

Xin kính mời các Thầy Cô và các bạn học viên.
T/M Khoa Vật lý

 

ABSTRACT

Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman Quang phổ Raman là một kỹ thuật quang phổ dựa trên sự tán xạ không đàn hồi với vật chất, được sử dụng để quan sát các dao động, sự quay, và các mode tần số thấp. Phổ Raman của tán xạ phonon đã được áp dụng rộng rãi và là phương pháp hiệu quả để nghiên cứu các chuyển pha cấu trúc của tinh thể. Với các vật liệu từ, người ta có thể sử dụng phổ Raman của phonon để nghiên cứu sự chuyển pha từ nếu có thể quan sát rõ các liên kết spin-phonon. Tuy nhiên, trên thực tế hiệu ứng của liên kết spin-phonon trên phổ tán xạ phonon thường không mạnh, bởi vậy nên việc nghiên cứu phổ Raman của phonon chỉ thực sự hữu ích với các chuyển pha từ mạnh (spin- ordering transition). Tuy nhiên trong trường hợp ta có thể quan sát được phổ tán xạ magnon (sóng spin) bằng phổ Raman thì nó sẽ trở thành phương pháp vô cùng đơn giản và hiệu quả để nghiên cứu về các tính chất từ của vật liệu như chuyển pha từ (thậm chí là các chuyển pha từ yếu như sự chuyển pha định hướng lại spin), định lượng các tham số của hàm Hamiltonian như năng lượng trao đổi, năng lượng dị hướng…Trong báo cáo này, tôi sẽ trình bày về nghiên cứu tính chất từ của một số vật liệu thông qua phổ tán xạ Raman.

Study of magnetic characters of some magnetic materials through Raman scattering

Raman spectroscopy is a spectroscopic technique used to observe vibration, rotation, and other low-frequency modes in a system. Raman spectroscopy of phonon scattering has been widely applied to investigate  crystallographic phase transitions; it offers an opportunity as a sensitive probe for the study of crystal structure changes. In magnetic materials, Raman spectroscopy of phonon scattering can be also applied to investigate magnetic phase transitions if spin-phonon coupling has clear influence on phonon scattering. However spin-phonon coupling generally has weak influence on phonon scattering; thus Raman study of phonon could only be helpful to investigate strong magnetic phase transition (spin-ordering transition). But spin-wave (magnon) scattering, when clearly observed by Raman spectroscopy, can be simply and powerful for studying magnetic character of magnetic materials, such as magnetic phase transition (even weak magnetic phase transition as spin reorientation transition), estimating the Hamiltonian parameters, such as exchange interaction, single ion anisotropy… In this talk, I will present the study of magnetic characters of several magnetic materials through Raman scattering.

Related Articles