Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

Chương trình giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên Khoa Vật lí 2017

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 

Ban chủ nhiệm Khoa tổ chức buổi giới thiệu chuyên ngành/ hướng nghiên cứu chuyên sâu cho các chương trình đào tạo với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 09h00' , thứ 6 ngày 14 tháng 04 năm 2017
Địa điểm: 
1. Phòng 402 - T5: Giới thiệu chuyên ngành cho lớp K59 Chương trình đào tạo Khoa học Vật liệu.
2. Phòng 513 - T4: Giới thiệu chuyên ngành/hướng nghiên cứu chuyên sâu cho lớp K59 Chương trình đào tạo đạt chuẩn Quốc tế, Vật lí học, Cử nhân Khoa học Tài năng và lớp K60 Sư phạm Vật lí.
3. Phòng 108 - T5: Giới thiệu chuyên ngành cho lớp K59 Chương trình đào tạo Công nghệ hạt nhân, Tiên tiến Công nghệ hạt nhân.

Chi tiết:

Phần I. Giới thiệu chung chương trình đào tạo và các chuyên ngành/ hướng nghiên cứu chuyên sâu
Cán bộ phụ trách:
- Phòng 402 -T5: Thầy Phạm Nguyên Hải
- Phòng 513 -T4: Thầy Ngạc An Bang phát biếu và Thầy Hoàng Chí Hiếu phụ trách
- Phòng 108 - T5: Thầy Nguyễn Thế Nghĩa

Phần II: Giới thiệu từng chuyên ngành/ hướng nghiên cứu chuyên sâu
- Trình tự giới thiệu của Phòng 513 - T4 và 402 -T5
Phòng 402 - T5: (mỗi ngành giới thiệu trong 15 phút và trả lời thắc mắc của sinh viên 05 phút)

Bộ môn Vật lí chất rắn: 9h00’ - 9h20’
Bộ môn Vật lí nhiệt độ thấp: 9h20’ - 9h40’

Phòng Thí nghiệm Tính toán trong Khoa học Vật liệu: 9h40’ - 10h00’

Bộ môn Vật lí đại cương: 10h00’ - 10h20’
Bộ môn Quang lượng tử: 10h20’ - 10h40’

Trung tâm Khoa học Vật liệu: 10h40’ - 11h00’

Phòng 513 - T4: (mỗi ngành giới thiệu trong 10 phút và trả lời thắc mắc của sinh viên 05 phút)

Định hướng chuyên sâu Kỹ thuật điện tử hiện đại: 9h10’ - 9h25’

Định hướng chuyên sâu Quang lượng tử: 9h25’ - 9h40’

Định hướng chuyên sâu Vật lí Trái đất: 9h40’ - 9h55’

Định hướng chuyên sâu Vật lí Lý thuyết: 9h55’ - 10h10’

Định hướng chuyên sâu Vật lí Nhiệt độ thấp: 10h10’ - 10h25’

Định hướng chuyên sâu Tính toán trong Khoa học Vật liệu: 10h25’ - 10h40
Định hướng chuyên sâu Tin học Vật lí: 10h40’ - 10h55’

Định hướng chuyên sâu Vật lí Chất rắn: 10h55’ - 11h10’

Định hướng chuyên sâu Năng lượng cao và vũ trụ học: 11h10’ - 11h25’

Định hướng chuyên sâu Vật lí Hạt nhân: 11h25’ - 11h40’

Phòng 108 - T5: Thầy Nguyễn Thế Nghĩa giới thiệu về Chuyên ngành Công nghệ Hạt nhân.

 

Chi tiết về các chuyên ngành sinh viên có thể xem thêm tại:

http://physics.hus.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&id=13%3Astructure&Itemid=3&layout=default&lang=en

Related Articles