Faculty of Physics, Hanoi University of Science

French (Fr)

Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn

Envoyer Imprimer PDF
Note des utilisateurs: / 1
MauvaisTrès bien 
There are no translations available.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI

KHOA VẬT LÝ
Phòng thí nghiệm Vật lý năng lượng cao và Vũ trụ học
---------------------------------------------------------------------------------
Thông báo Seminar
Tiêu đề/ Title of the talk:
Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn
Người trình bày/ Speaker:
Nguyễn Ái Việt
Khoa vật lý, Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội
(Faculty of physics, VNU university of science, Vietnam national university, Hanoi)
Thời gian/ Time:
10:00 - 11:00 sáng thứ Sáu, ngày 21/04/2017.
Địa điểm/ Venue:
phòng 408E - nhà T1
Đại học khoa học tự nhiên
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tóm tắt/ Abstract

Chúng tôi đã đưa ra một định lý (đăng trên MPLA) và định lý này mở ra khả năng xây dựng các mô hình thực tế với lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn. Báo cáo trình bày kết quả của bài báo mới công bố (trên PRD) về lý thuyết QCD liên kết với hấp dẫn và lý thuyết điện yếu liên kết với hấp dẫn với các trường fermion. Tương tác mạnh và tương tác điện yếu xuất hiện như là thành phần của hấp dẫn trong không thời gian mở rộng với một chiều gián đoạn. Các hệ EYMD này có các hệ quả vật lý lý thú. Đặc biệt, tiên đoán lý thuyết của góc Weinberg hoàn toàn phù hợp với thực nghiệm. Đây là bước chuẩn bị cho một lý thuyết thống nhất mọi tương tác và Higgs như là thành phần của hấp dẫn trong không thời gian mở rộng bởi 2 chiều gián đoạn.


Trước và sau seminar sẽ có tiệc trà !
Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự !

Related Articles