Faculty of Physics, Hanoi University of Science

French (Fr)

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH 2018

Envoyer Imprimer PDF
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 
There are no translations available.

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH 2018

KhoaVật lý tổ chức buổi giới thiệu hướng nghiên cứu chuyên sâu cho các chương trình đào tạo với thời gian và địa điểm như sau:

+ Thời gian: 13h30' , thứ ba ngày 08 tháng 05 năm 2018

+ Địa điểm: Hội trường Tầng 7 - ĐHKHTN

Chương trình buổi giới thiệu như sau:

Phần I. Giới thiệu chung chương trình đào tạo và các hướng nghiên cứu chuyên sâu:
-
Thầy Ngạc An Bang, phát biếu khai mạc.

- Sau khi khai mạc các sinh viên ngành Công nghệ Hạt nhân về phòng 513T4 để nghe giới thiệu chuyên ngành.

( Thầy Bùi Văn Loát phụ trách và cô Bùi Thị Hồng đảm nhận việc trình chiếu dữ liệu).


Phần II: Giới thiệu từng hướng nghiên cứu chuyên sâu của các đơn vị

(Dành cho sinh viên các ngành: Vật lý chuẩn, Quốc tế Vật lý, Sư phạm Vật lý, CNKH Tài năng Vật lý, Khoa học Vật liệu).

1. Định hướng chuyên sâu Năng lượng cao và vũ trụ học (Thầy Hà Huy Bằng) 13h40’ - 13h50’

2. Định hướng chuyên sâu Vật lý Trái đất (Thầy Giang Kiên Trung) 13h50’ - 14h00’

3. Định hướng chuyên sâu Tin học Vật lý (Thầy Nguyễn Tiến Cường) 14h00’ - 14h10’

4. Định hướng chuyên sâu Vật lý Lý thuyết (Thầy Nguyễn Xuân Hãn) 14h10’ - 14h20’

5. Định hướng chuyên sâu Kỹ thuật điện tử hiện đại (Thầy Trần Vĩnh Thắng) 14h20’ - 14h30’

6. Định hướng chuyên sâu Tính toán trong Khoa học Vật liệu (Cô Bạch Hương Giang) 14h30’ - 14h40’

7. Định hướng chuyên sâu Vật lý Chất rắn (Thầy Phạm Nguyên Hải ) 14h40’ - 14h50’

8. Định hướng chuyên sâu Vật lý Nhiệt độ thấp (Thầy Nguyễn Huy Sinh) 14h50’ - 15h00’

9. Bộ môn Vật lý đại cương (Cô Trịnh Thị Loan) 15h00’ - 15h10’

10. Định hướng chuyên sâu Quang lượng tử (Thầy Nguyễn Thế Bình) 15h10’- 15h20’

11. Trung tâm Khoa học Vật liệu (Thầy Lê Văn Vũ) 15h20’ - 15h30’

12.Định hướng chuyên sâu Tính toán trong các hệ phức hợp đa tỷ lệ (Thầy Hoàng Chí Hiếu) 15h30’ - 15h40’

13. Định hướng chuyên sâu Vật lý Hạt nhân (Thầy Bùi Văn Loát) 15h40’ - 15h50’

 

 

Related Articles