Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Thông báo Seminar của NCS

Email In PDF.

h4 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; orphans: 2; widows: 2; }h4.western { font-family: ".VnCentury Schoolbook",sans-serif; font-size: 14pt; font-style: italic; font-weight: normal; }h4.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; font-style: italic; font-weight: normal; }h4.ctl { font-family: ".VnCentury Schoolbook",sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal; }h3 { margin-top: 0.28cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; text-align: right; orphans: 2; widows: 2; }h3.western { font-family: ".VnArialH",sans-serif; font-size: 12pt; }h3.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }h3.ctl { font-family: ".VnArialH",sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal; }p { margin-top: 0.28cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; text-align: justify; orphans: 2; widows: 2; }p.western { font-family: ".VnTime",sans-serif; font-size: 14pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; }p.ctl { font-family: ".VnTime",sans-serif; font-size: 10pt; }

THÔNG BÁO

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:

Toàn thể các thầy cô giáo khoa Vật lý

Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên

Tới dự seminar khoa học về đề tài :

Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời trên cơ sở vật liệu oxit bán dẫn.

Người trình bày : NCS. Nguyễn Quang Hòa

Chuyên ngành : Vật lý chất rắn

Thời gian : 14h00 ngày 28 tháng 12 năm 2018

Địa điểm : Phòng 107 nhà T1- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

P. CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

TS. Phạm Nguyên Hải

 

 

 

 

 

Related Articles