Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

[Video] Các bài giảng vật lý tại viện PERIMETER

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 

Lưu ý: Các bài giảng này dành cho sinh viên sau đại học [sinh viên đại học năm 4 có thể tiếp cận một số vấn đề mang tính sơ lược]. Các bạn sinh viên đại học năm 1,2,3 có thể tham khảo để định hướng việc học, nghiên cứu của mình. Khi click vào các video bài giảng, các bạn đợi khoảng 10-20 giây để máy tính của bạn kết nối với server [có thể do server của viện Perimeter không mạnh như của Youtube nên có độ trễ về thời gian].

 1. Mathematical physics [vật lý toán, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C11025 [các bạn có thể xem ở youtube loạt 15 bài giảng này, ví dụ bài giảng thứ nhất có ở đây https://www.youtube.com/watch?v=LYNOGk3ZjFM]
 2. Relativity [thuyết tương đối rộng, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C11019 [tham khảo thêm http://pirsa.org/C12034; http://pirsa.org/C12017]
 3. Quantum field theory [lý thuyết trường lượng tử, 23 bài giảng]: http://pirsa.org/C12018
 4. Quantum mechanics [cơ học lượng tử, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C12002
 5. Cosmology [vũ trụ học, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C12005 [tham khảo thêm http://pirsa.org/C13014]
 6. Particle physics [vật lý hạt, 14 bài giảng]: http://pirsa.org/C13012
 7. Standard model [mô hình tiêu chuẩn, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C13002
 8. String theory [lý thuyết dây, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C13003 [tham khảo thêm http://pirsa.org/C12007]
 9. Condensed matter [vật chất đậm đặc hay vật lý chất rắn, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C11024 [tham khảo thêm http://pirsa.org/C12015]
 10. Statistical mechanics [cơ học thống kê hay vật lý thống kê, 14 bài giảng]: http://pirsa.org/C11021
 11. Quantum information [thông tin lượng tử, 14 bài giảng]: http://pirsa.org/C13010 [tham khảo thêm http://pirsa.org/C12006]
 12. Quantum gravity [hấp dẫn lượng tử, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C12003
Best !

Related Articles