Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Các bài giảng của Susskind về vật lý lý thuyết

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

"Giới thiệu với các bạn một trang mạng mới: http://theoreticalminimum.com/, có nhiều bài giảng của Leonard Susskind về vật lý lý thuyết. Tôi mới xem qua thì có vẻ bổ ích. Tên của trang mạng có nguồn gốc từ tên những kỳ thi nổi tiếng Landau tổ chức để chọn sinh viên cho mình. (Hiện nay một số người vẫn duy trì kỳ thi này: http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=minimum)."

Nguồn: http://damtson.wordpress.com/2013/09/05/teor-minimum/

Related Articles