Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THÔNG BÁO

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
21 Đối thoại với sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2014-2015 2432
22 Phương án tuyển sinh năm 2015 của ĐHQGHN 3648
23 Kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014 và lịch nộp đơn phúc khảo 3018
24 Thông tin về Đổi mới tuyển sinh tại ĐHQGHN 3646
25 Kế hoạch đón sinh viên năm thứ nhất và tổ chức học chính trị đầu năm 2637
26 THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ NGUYÊN TẮC CHUYỂN NGÀNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 1562
27 Tạo nguồn giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 3499
28 THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU IOP SCIENCE JOURNALS 4354
29 THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ NGUYÊN TẮC CHUYỂN NGÀNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 1330
30 Đối thoại với sinh viên hệ đại học chính quy 2012-2013 1809
31 THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2012 VÀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG 1404
32 Đối thoại với sinh viên hệ đại học chính quy năm 2011-2012 3030
33 THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN 2011 VÀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 1323
34 Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh ĐH hệ chính qui năm 2010 và xét tuyển nguyện vọng 2 1547

Trang 2 trong tổng số 2

Related Articles