Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THÔNG BÁO

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
21 Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào đợt 1 đại học chính quy năm 2015 2520
22 Thông tin xét tuyển đại học chính quy năm 2015 của ĐHQGHN 2031
23 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2015 2494
24 Năm 2015: ĐHQGHN sẽ tuyển sinh sau đại học vào tháng 4 và tháng 9 3655
25 Giới thiệu về Ecole Polytechnique 2458
26 Đối thoại với sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2014-2015 2864
27 Phương án tuyển sinh năm 2015 của ĐHQGHN 4035
28 Kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014 và lịch nộp đơn phúc khảo 3365
29 Thông tin về Đổi mới tuyển sinh tại ĐHQGHN 4077
30 Kế hoạch đón sinh viên năm thứ nhất và tổ chức học chính trị đầu năm 3094
31 THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ NGUYÊN TẮC CHUYỂN NGÀNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 1928
32 Tạo nguồn giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 3956
33 THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU IOP SCIENCE JOURNALS 4748
34 THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ NGUYÊN TẮC CHUYỂN NGÀNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 1672
35 Đối thoại với sinh viên hệ đại học chính quy 2012-2013 2163
36 THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2012 VÀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG 1762
37 Đối thoại với sinh viên hệ đại học chính quy năm 2011-2012 3400
38 THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN 2011 VÀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 1650
39 Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh ĐH hệ chính qui năm 2010 và xét tuyển nguyện vọng 2 1912

Trang 2 trong tổng số 2

Related Articles