Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

SEMINARS

Title Filter 
Display # 
# Article Title Hits
1 SEMINAR: Sử dụng máy gia tốc nghiên cứu cơ bản 595
2 Seminar: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications 663
3 Seminar: Topological quantum computing with hybrid semiconductor/superconductor nanowires 695
4 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 781
5 Seminar: Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 999
6 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 949
7 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 1014
8 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 1280
9 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 1294
10 Seminar: Structural Biology of Gene and Immune Regulation 1369
11 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 1130
12 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 1315
13 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 1239
14 Thursday Seminar, 29 December, 2016 1530
15 Friday Seminar, 25 November, 2016 1830
16 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1485
17 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1658
18 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 1591
19 Friday Seminar, 30 September, 2016 1749
20 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1799

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Related Articles