Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

SEMINARS

Title Filter 
Display # 
# Article Title Hits
1 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 17
2 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 336
3 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 379
4 Seminar: Structural Biology of Gene and Immune Regulation 458
5 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 540
6 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 531
7 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 582
8 Thursday Seminar, 29 December, 2016 882
9 Friday Seminar, 25 November, 2016 1128
10 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 990
11 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1055
12 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 896
13 Friday Seminar, 30 September, 2016 1033
14 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1115
15 Friday Seminar, 24 June, 2016 1440
16 Friday Seminar, 27 May, 2016 1454
17 Friday Seminar, April 29, 2016 1720
18 Friday Seminar, March 25, 2016 1575
19 BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG GIỚI THIỆU VỀ PHÁT HIỆN SÓNG HẤP DẪN 2157
20 Friday Seminar Feb 26, 2016 1597

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Related Articles