Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

SEMINARS

Title Filter 
Display # 
# Article Title Hits
1 Seminar: Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 37
2 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 221
3 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 255
4 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 568
5 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 558
6 Seminar: Structural Biology of Gene and Immune Regulation 692
7 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 681
8 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 710
9 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 705
10 Thursday Seminar, 29 December, 2016 966
11 Friday Seminar, 25 November, 2016 1241
12 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1119
13 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1175
14 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 1037
15 Friday Seminar, 30 September, 2016 1157
16 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1250
17 Friday Seminar, 24 June, 2016 1564
18 Friday Seminar, 27 May, 2016 1553
19 Friday Seminar, April 29, 2016 1796
20 Friday Seminar, March 25, 2016 1692

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Related Articles