Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

SEMINARS

Title Filter 
Display # 
# Article Title Hits
1 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 79
2 Seminar: Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 285
3 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 410
4 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 477
5 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 731
6 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 756
7 Seminar: Structural Biology of Gene and Immune Regulation 835
8 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 785
9 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 838
10 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 831
11 Thursday Seminar, 29 December, 2016 1056
12 Friday Seminar, 25 November, 2016 1366
13 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1208
14 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1264
15 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 1156
16 Friday Seminar, 30 September, 2016 1284
17 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1368
18 Friday Seminar, 24 June, 2016 1686
19 Friday Seminar, 27 May, 2016 1656
20 Friday Seminar, April 29, 2016 1877

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Related Articles