Faculty of Physics, Hanoi University of Science

French (Fr)

SEMINARS

Filtrer par titres 
Affichage # 
# Titre de l'article Clics
1 Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu chính và nhu cầu tuyển dụng của Viettel 1033
2 SEMINAR: Sử dụng máy gia tốc nghiên cứu cơ bản 1486
3 Seminar: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications 1483
4 Topological quantum computing with hybrid semiconductor/superconductor nanowires 1515
5 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 1488
6 Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 1591
7 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 1557
8 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 1595
9 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 1949
10 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 1935
11 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 1985
12 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 1636
13 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 1912
14 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 1773
15 Thursday Seminar, 29 December, 2016 2110
16 Friday Seminar, 25 November, 2016 2394
17 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1958
18 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 2054
19 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 2143
20 Friday Seminar, 30 September, 2016 2317

Page 1 sur 3

  • «
  •  Début 
  •  Précédent 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Suivant 
  •  Fin 
  • »

Related Articles