Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

SEMINARS

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Seminar Oct. 2018: Computational Material Design For Ion Batteries And Organic Gas Sensors 96
2 Seminar Sept 20, 2018: ROLE OF THEORY AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE 188
3 Hướng dẫn xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN vào đại học chính quy năm 2018 của ĐHQGHN 384
4 Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu chính và nhu cầu tuyển dụng của Viettel 1624
5 SEMINAR: Sử dụng máy gia tốc nghiên cứu cơ bản 1944
6 Seminar: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications 2029
7 Topological quantum computing with hybrid semiconductor/superconductor nanowires 1980
8 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 2047
9 Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 2034
10 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 1971
11 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 1996
12 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 2367
13 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 2292
14 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 2445
15 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 1965
16 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 2388
17 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 2190
18 Thursday Seminar, 29 December, 2016 2634
19 Friday Seminar, 25 November, 2016 2718
20 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 2378

Trang 1 trong tổng số 4

Related Articles