Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

SEMINARS

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Seminar: Supersymmetry: From The Hierarchy Problem To Dark Matter And Grand Unification 196
2 Thông báo Seminar - Vietnam-Canada Collaboration Opportunities 201
3 Seminar Oct. 2018: Computational Material Design For Ion Batteries And Organic Gas Sensors 2396
4 Seminar Sept 20, 2018: ROLE OF THEORY AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE 366
5 Hướng dẫn xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN vào đại học chính quy năm 2018 của ĐHQGHN 602
6 Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu chính và nhu cầu tuyển dụng của Viettel 1843
7 SEMINAR: Sử dụng máy gia tốc nghiên cứu cơ bản 2124
8 Seminar: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications 2237
9 Topological quantum computing with hybrid semiconductor/superconductor nanowires 2151
10 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 2242
11 Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 2210
12 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 2117
13 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 2131
14 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 2572
15 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 2446
16 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 2612
17 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 2102
18 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 2591
19 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 2370
20 Thursday Seminar, 29 December, 2016 2751

Trang 1 trong tổng số 4

Related Articles