Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

SEMINARS

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 59
2 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 233
3 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 267
4 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 574
5 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 568
6 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 699
7 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 687
8 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 717
9 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 711
10 Thursday Seminar, 29 December, 2016 968
11 Friday Seminar, 25 November, 2016 1247
12 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1122
13 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1181
14 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 1047
15 Friday Seminar, 30 September, 2016 1161
16 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1257
17 Friday Seminar, 24 June, 2016 1569
18 Friday Seminar, 27 May, 2016 1556
19 Friday Seminar, April 29, 2016 1802
20 Friday Seminar, March 25, 2016 1700

Trang 1 trong tổng số 3

Related Articles