Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

SEMINARS

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Hướng dẫn xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN vào đại học chính quy năm 2018 của ĐHQGHN 124
2 Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu chính và nhu cầu tuyển dụng của Viettel 1272
3 SEMINAR: Sử dụng máy gia tốc nghiên cứu cơ bản 1657
4 Seminar: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications 1704
5 Topological quantum computing with hybrid semiconductor/superconductor nanowires 1691
6 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 1657
7 Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 1761
8 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 1707
9 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 1756
10 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 2088
11 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 2101
12 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 2201
13 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 1783
14 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 2090
15 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 1916
16 Thursday Seminar, 29 December, 2016 2399
17 Friday Seminar, 25 November, 2016 2502
18 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 2106
19 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 2129
20 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 2312

Trang 1 trong tổng số 3

Related Articles