Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

SEMINARS

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu chính và nhu cầu tuyển dụng của Viettel 535
2 SEMINAR: Sử dụng máy gia tốc nghiên cứu cơ bản 1036
3 Seminar: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications 1150
4 Topological quantum computing with hybrid semiconductor/superconductor nanowires 1115
5 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 1174
6 Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 1269
7 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 1233
8 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 1297
9 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 1611
10 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 1622
11 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 1678
12 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 1373
13 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 1597
14 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 1493
15 Thursday Seminar, 29 December, 2016 1820
16 Friday Seminar, 25 November, 2016 2119
17 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1698
18 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1900
19 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 1857
20 Friday Seminar, 30 September, 2016 2030

Trang 1 trong tổng số 3

Related Articles