Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

KIỂM ĐỊNH AUN

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trường đại học đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện đánh giá chất lượng cấp trường theo bộ tiêu chuẩn AUN 1023
2 Mạng lưới đảm bảo chất lượng Đông Nam Á đánh giá đại học Việt Nam 3092
3 Lễ bế mạc kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA 4401
4 Hình ảnh Đoàn đánh giá ngoài làm việc với khoa Vật lí 2219
5 AUN Quality Assessment at Faculty of Physics (16-18 Sept 2015) 2158
6 Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Vật lý, ngành Môi trường và ngành Địa chất 3556
7 Chương trình làm việc dự kiến của Đoàn đánh giá ngoài 2597
8 AUN – QA tiếp tục phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ kiểm định chất lượng giáo dục 2449
9 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban xây dựng báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân 1632
10 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá 1506
11 Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo AUN 2003
12 Giới thiệu về AUN 1788

Related Articles