Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

TIN MỚI TRONG KHOA HỌC

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Advancing Evaluation: Moving Forward with DORA 1047
2 San Francisco Declaration on Research Assessment 1042
3 DORA - Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Khoa học 874
4 Maryam Mirzakhani - First woman won Field Medalist 1659
5 Giải thưởng Nobel Vật Lí 2016 1979
6 Độ nhạy máy dò sóng hấp dẫn LIGO và LISA sẽ được tăng cường nhờ "cây thước lượng tử" siêu chính xác 2589
7 LIGO Bags Another Black Hole Merger 2253
8 The Detection of Gravitational Waves Is a Triumph for Physics 2313
9 Gravitational Waves Discovered 3887
10 Giải thưởng Nobel về Vật lý năm 2015 2515
11 GS Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm ngược với thế giới 4178
12 Scientists build thinnest-possible LEDs to be stronger, more energy efficient 4697
13 Neutrinos Are Brighter at Night 4847
14 No Quantum Black Holes Detected at LHC 4648
15 ASACUSA produces first beam of antihydrogen atoms for hyperfine study 5007
16 Steve Perlman's "Revolutionary" Wireless Technology 4200
17 Physicists solve 20-year-old debate surrounding glassy surfaces 5160
18 Hai GS Việt kiều có nhã ý tặng sách mà họ viết về vật lý hạt cơ bản và lý thuyết nhóm 8069
19 X rays Measure Lone Molecules 4330
20 A battery small enough to be injected, energetic enough to track salmon 4826

Trang 1 trong tổng số 7

Related Articles