Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

TIN MỚI TRONG KHOA HỌC

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Maryam Mirzakhani - First woman won Field Medalist 166
2 Giải thưởng Nobel Vật Lí 2016 953
3 Độ nhạy máy dò sóng hấp dẫn LIGO và LISA sẽ được tăng cường nhờ "cây thước lượng tử" siêu chính xác 1268
4 LIGO Bags Another Black Hole Merger 1069
5 The Detection of Gravitational Waves Is a Triumph for Physics 1235
6 Gravitational Waves Discovered 1210
7 Giải thưởng Nobel về Vật lý năm 2015 1472
8 GS Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm ngược với thế giới 3178
9 Scientists build thinnest-possible LEDs to be stronger, more energy efficient 3371
10 Neutrinos Are Brighter at Night 3538
11 No Quantum Black Holes Detected at LHC 3244
12 ASACUSA produces first beam of antihydrogen atoms for hyperfine study 3723
13 Steve Perlman's "Revolutionary" Wireless Technology 3285
14 Physicists solve 20-year-old debate surrounding glassy surfaces 3653
15 Hai GS Việt kiều có nhã ý tặng sách mà họ viết về vật lý hạt cơ bản và lý thuyết nhóm 6582
16 X rays Measure Lone Molecules 3133
17 A battery small enough to be injected, energetic enough to track salmon 3676
18 Powerful fibre laser is cheap and compact 3235
19 Stephen Hawking: 'There are no black holes' 2988
20 APS-Physics: Highlights of the Year (2013) 4027

Trang 1 trong tổng số 7

Related Articles