Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

TIN MỚI TRONG KHOA HỌC

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Advancing Evaluation: Moving Forward with DORA 1821
2 San Francisco Declaration on Research Assessment 1574
3 DORA - Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Khoa học 1582
4 Maryam Mirzakhani - First woman won Field Medalist 3290
5 Giải thưởng Nobel Vật Lí 2016 2646
6 Độ nhạy máy dò sóng hấp dẫn LIGO và LISA sẽ được tăng cường nhờ "cây thước lượng tử" siêu chính xác 3328
7 LIGO Bags Another Black Hole Merger 2866
8 The Detection of Gravitational Waves Is a Triumph for Physics 2963
9 Gravitational Waves Discovered 4700
10 Giải thưởng Nobel về Vật lý năm 2015 3023
11 GS Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm ngược với thế giới 5004
12 Scientists build thinnest-possible LEDs to be stronger, more energy efficient 5432
13 Neutrinos Are Brighter at Night 5740
14 No Quantum Black Holes Detected at LHC 5343
15 ASACUSA produces first beam of antihydrogen atoms for hyperfine study 5705
16 Steve Perlman's "Revolutionary" Wireless Technology 4815
17 Physicists solve 20-year-old debate surrounding glassy surfaces 5914
18 Hai GS Việt kiều có nhã ý tặng sách mà họ viết về vật lý hạt cơ bản và lý thuyết nhóm 8845
19 X rays Measure Lone Molecules 4935
20 A battery small enough to be injected, energetic enough to track salmon 5597

Trang 1 trong tổng số 7

Related Articles