Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

TIN MỚI TRONG KHOA HỌC

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Advancing Evaluation: Moving Forward with DORA 847
2 San Francisco Declaration on Research Assessment 858
3 DORA - Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Khoa học 679
4 Maryam Mirzakhani - First woman won Field Medalist 1396
5 Giải thưởng Nobel Vật Lí 2016 1797
6 Độ nhạy máy dò sóng hấp dẫn LIGO và LISA sẽ được tăng cường nhờ "cây thước lượng tử" siêu chính xác 2356
7 LIGO Bags Another Black Hole Merger 2074
8 The Detection of Gravitational Waves Is a Triumph for Physics 2108
9 Gravitational Waves Discovered 3688
10 Giải thưởng Nobel về Vật lý năm 2015 2315
11 GS Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm ngược với thế giới 4018
12 Scientists build thinnest-possible LEDs to be stronger, more energy efficient 4441
13 Neutrinos Are Brighter at Night 4642
14 No Quantum Black Holes Detected at LHC 4455
15 ASACUSA produces first beam of antihydrogen atoms for hyperfine study 4799
16 Steve Perlman's "Revolutionary" Wireless Technology 4015
17 Physicists solve 20-year-old debate surrounding glassy surfaces 4938
18 Hai GS Việt kiều có nhã ý tặng sách mà họ viết về vật lý hạt cơ bản và lý thuyết nhóm 7829
19 X rays Measure Lone Molecules 4156
20 A battery small enough to be injected, energetic enough to track salmon 4599

Trang 1 trong tổng số 7

Related Articles