Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

TIN MỚI TRONG KHOA HỌC

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
101 Closer to a Quantum Internet 3459
102 A New Direction for Thermoelectric Cooling 3445
103 General relativity passes a new test 3384
104 [Thông tin bổ sung] Trung tâm TT-TV triển khai dịch vụ cung cấp tài liệu điện tử toàn văn 3556
105 Các website/tạp chí về vật lý hàng đầu 11514
106 New Laser-Producing Device is as Small as a Virus 3293
107 Khai thác dữ liệu tại Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia 3535
108 "Ông hoàng" vật lý dự đoán tương lai 4193
109 RESULTS AND HIGHLIGHTS FROM PLANCK SATELLITE 2823
110 Giant Hawaiian telescope gets go-ahead for construction 3560
111 Fantastic Flash Memory combines Graphene and Molybdenite 2981
112 Video Library of Perimeter Institute for Theoretical Physics 2791
113 Quarks' spins dictate their location in the proton 3346
114 Scientists report hint of dark matter in first results from $2 billion cosmic ray detector 3585
115 Chó robot dùng trong quân đội 3402
116 Hạt Higgs chưa thể giải thích nguồn gốc của khối lượng “dôi ra” 4214
117 The ComPADRE Digital Library for Physics and Astronomy Education 3928
118 Các mô đun mô phỏng các thí nghiệm vật lý trên máy tính 10196
119 Mô hình Chuồn chuồn máy [dragonfly] bay được 2907
120 New test of CPT symmetry 3107

Trang 6 trong tổng số 7

Related Articles