Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

TIN MỚI TRONG KHOA HỌC

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
101 Closer to a Quantum Internet 3317
102 A New Direction for Thermoelectric Cooling 3283
103 General relativity passes a new test 3238
104 [Thông tin bổ sung] Trung tâm TT-TV triển khai dịch vụ cung cấp tài liệu điện tử toàn văn 3307
105 Các website/tạp chí về vật lý hàng đầu 10427
106 New Laser-Producing Device is as Small as a Virus 3183
107 Khai thác dữ liệu tại Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia 3324
108 "Ông hoàng" vật lý dự đoán tương lai 3991
109 RESULTS AND HIGHLIGHTS FROM PLANCK SATELLITE 2726
110 Giant Hawaiian telescope gets go-ahead for construction 3415
111 Fantastic Flash Memory combines Graphene and Molybdenite 2820
112 Video Library of Perimeter Institute for Theoretical Physics 2653
113 Quarks' spins dictate their location in the proton 3154
114 Scientists report hint of dark matter in first results from $2 billion cosmic ray detector 3459
115 Chó robot dùng trong quân đội 3188
116 Hạt Higgs chưa thể giải thích nguồn gốc của khối lượng “dôi ra” 3999
117 The ComPADRE Digital Library for Physics and Astronomy Education 3741
118 Các mô đun mô phỏng các thí nghiệm vật lý trên máy tính 9642
119 Mô hình Chuồn chuồn máy [dragonfly] bay được 2820
120 New test of CPT symmetry 2881

Trang 6 trong tổng số 7

Related Articles