Asia CMD®Workshop 2018

In
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

 

Thông báo của Lớp học tính toán vật liệu, ACMD
- Tổ chức tại Viện Nghiên cứu tiên tiến, TIAS
- Từ 27-29/11/2018
- Hạn đăng ký: 10/10/2018

Thông tin chi tiết tại link sau:   http://tias.edu.vn/en/asia-computational-materials-design-workshop-2018-viet-nam-2/